Oost-Vlaanderen
 
Antwerpen
 
Limburg
 
Brussel
 
West-Vlaanderen

Dynahmiek Oost-Vlaanderen

VOORDRACHTEN VOOR PARTNERS, GEZINSLEDEN EN MANTELZORGERS VAN PERSONEN MET NAH


BIJLEREN IN TIJDEN VAN CORONA
Sig springt mee op de kar

We worden er hoe langer hoe meer mee geconfronteerd: webinars, online leren, telebellen en zoom-vergaderingen. Maar is dit ook mogelijk voor personen met NAH en hun mantelzorgers? Voor ouders van kinderen met ontwikkelings- of leerproblemen?

Sig springt mee op deze kar en biedt de komende weken een aantal webinars aan voor breed publiek. We doen dan ook een oproep naar professionelen om geen plaatsen in te nemen tijdens deze lagedrempel-webinars voor specifieke doelgroepen. Dank bij voorbaat voor de fairplay!

Ter info: onze webshop met Sig-publicaties en de online Docudienst blijven open.

Bedankt om ons te blijven steunen in moeilijke tijden.


Hersenletsel TeeVee - tweede aflevering - do 3 juni
Thema: Overprikkeling 
Na het succes van de eerste uitzending gaan we verder op het ingeslagen pad. Tijdens de tweede aflevering van Hersenletsel TeeVee op do 3 juni (17u) staat het thema “overprikkeling na een hersenletsel” centraal.
Overprikkeling: wat is dat nu precies? Wat zijn de gevolgen na een hersenletsel en wat kun je eraan doen? 

Miet Vandeberg geeft ons een heldere inleiding. We krijgen allemaal constant informatieprikkels binnen die verwerkt wordt in de hersenen. Gezonde hersenen selecteren deze info, maar door een hersenbeschadiging kan die selectie vertraagd of verstoord zijn, waardoor je meer prikkels binnenkrijgt dan je kunt verwerken. Het wordt beslist boeiend om te volgen.
  
Verder zijn er zes getuigenissen van personen met NAH voorzien. En uiteraard zorgen we ook voor interactie en de nodige variatie (en zelfs een verrassing). Je kijkt toch ook mee? 

De uitzending via Zoom is gratis. Je moet wel inschrijven om de link te krijgen.
> Schrijf je in voor Hersenletsel TeeVee op 3 juni

Vorming en informatie over hersenletsel (NAH)
Wat is er volgende maand te doen?
Online ontmoeting
Hoe omgaan met
te weinig ziekte-inzicht na NAH?
Niet uitzonderlijk hebben personen met NAH een onrealistisch beeld van de gevolgen en wat dit betekent. Het is dan ook niet eenvoudig om hier als partner of ouder mee om te gaan. In welke mate wil/kan je iemand confronteren met zaken die niet meer mogelijk zijn? Wat doe je als iemand weer wil autorijden, werken, taken uitvoeren, … terwijl je dit zelf niet meer mogelijk acht? En hoe kan je als familielid een realistische inschatting maken van de toekomst?

Verder is het niet gemakkelijk als persoon met een hersenletsel om daarmee om te gaan, ook hier is de vraag: hoe doe je dat?

Online ontmoeting voor personen met NAH en hun netwerk o.l.v. An Cornelis

Wanneer? ma avond 7 juni (19.00 - 21.00 uur) > Meer info en inschrijven

Deelname? 5 euro

Deelnemers hoeven voor deze online activiteit niets te installeren, enkel op de link drukken! We werken via Zoom. Na inschrijving krijg je alle info per e-mail.

Online ontmoeting
Hoe ondersteuning bieden aan personen met NAH in het verkeer?
Stel, je wil naar de kapper. Eenvoudig, denk je? Je neemt de auto en laat je pamperen. Voor veel mensen met NAH is dit niet zo evident. Is het verstandig om direct weer aan het verkeer deel te nemen? Je beschikt misschien over geen wagen omdat de dichtstbijzijnde bushalte op aanvaardbare afstand is. Maar is deze halte wel toegankelijk? Mag je partner met NAH al met de wagen rijden?   

Omwille van de mobiliteit van je partner/familielid  kan je ergens buitenshuis naartoe of niet. Mobiliteit, wat is dat eigenlijk? Hoe kun je dit bevorderen? Zijn er hier wettelijk regels rond? Hoe kun je veilig begeven in het verkeer zonder 'boempatat'? 

Online ontmoeting voor familieleden o.l.v. Heidi Tanghe

Wanneer? do avond 10 juni (19.00 - 21.00 uur) > Meer info en inschrijven

Deelname? 5 euro

Deelnemers hoeven voor deze online activiteit niets te installeren, enkel op de link drukken! We werken via Zoom. Na inschrijving krijg je alle info per e-mail.

Live infosessie - Gent
Omgaan met de gevolgen van NAH: communicatie en intimiteit
In België zijn dagelijks ongeveer 60 mensen het slachtoffer van een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct). Iedereen kan een beroerte krijgen, ook jongere mensen. Na een beroerte gaat alle aandacht in eerste instantie naar overleven en herstel. Pas daarna leert de patiënt, maar ook zijn omgeving, leven met de gevolgen. Communicatie tussen de verschillende partijen is belangrijk, ook al is het hersenletsel een belangrijke barrière. Ook het thema intimiteit komt hierbij aan bod.

Live infosessie voor personen met NAH en hun familieleden o.l.v. het team Neurologie AZMM Gent

Wanneer? vr namiddag 11 juni (14.00 - 16.00 uur) > Meer info en inschrijven
Waar? site AZ Maria Middelares Gent (volg bewegwijzering naar 'kapel')

Deelname? gratis (inschrijven verplicht)

Deze live activiteit is onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen. Check de Sig-website.

Het is onze bedoeling om zoveel mogelijk info over vorming en ontmoeting te centraliseren via deze maandelijkse nieuwsbrief. Zijn er uit de regio's initiatieven, dan kunt u alle informatie (titel activiteit, datum, plaats en URL-link) hierover doorgeven aan de coordinator@hersenletselliga.be. De eerstvolgende nieuwsbrief is voorzien op 21 juni.
 

Live tentoonstelling
fotoproject 'Achter het label'
Joren, Petra, Hilde, Liesbet, Krista, Wim, Ibrich, Jessica, Liesbeth, Alena, Mieke en Robin tonen via zelf gekozen ‘labels’ op hun gezicht dat ze meer zijn dan hun handicap. Ze leven iedere dag met een label, dat van handicap. Maar achter dat label schuilt een veel rijker verhaal, dat van mensen met talenten, een eigen levensloop, met dromen, angsten, wensen, waarden, verlangens en persoonlijke ervaringen.

De tentoonstelling ‘Achter het label’ vertelt je via 12 foto’s hun verhaal achter hun label en hoe ze graag gezien en gewaardeerd worden. De 12 foto’s zijn op afspraak (info@vijftact.be) te zien in De Grote Post te Oostende van 24 juni tot 4 juli.

 
Vorming en informatie voor hulpverleners over NAH
Webinar - ACT voor het brein 
Hersenproblematiek: verworven of ontwikkelingsvariant
Acceptance en Commitment Therapy (ACT) behoort tot de derde generatie gedragstherapie. Dit webinar bespreekt de toepassing van ACT voor de doelgroep van patiënten met hersentrauma (TBI, traumatic brain injury), voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen. Deze aanpak is ruimer toepasbaar op patiënten met epilepsie, degeneratieve hersenpathologie zoals Parkinson, dementiële processen, Multiple sclerose, enz. 

Webinar Signaal Digitaal (artikel + interactie) voor professionele hulpverleners o.l.v. Francis Pascal-Claes

Wanneer? woe 16 juni (19:30 - 21:00 uur) > Meer info en inschrijven
 

Studiedag - Samenwerken met netwerken van personen met NAH
Sociaal-maatschappelijke veranderingen en sturing door de overheid zorgen voor een veranderend zorglandschap. De vermaatschappelijking van de zorg stelt dat bij de ondersteuning van personen met een zorgbehoefte meer ingezet moet worden op het natuurlijke netwerk als ondersteuningsbron. Welke gevolgen heeft dit voor de professionele hulpverlener? Tijdens deze interactieve studiedag schetsen we een kader over het belang van samenwerken met het netwerk en is er aandacht voor familieparticipatie en communicatie met alle leden van het netwerk.

Online studiedag voor professionele hulpverleners die volwassenen met NAH ondersteunen o.l.v. Greet Demesmaeker

Wanneer? do 8 juli (9:30 - 16:30 uur) > Meer info en inschrijven
Waar? Sig Gijzegem
 
Op de leesplank
In de kijker
NAH-publicaties rond overprikkeling
  • Een lepel in de soep. Verhalen en uitleg over NAH (Hans van Dam)
  • NAH genoeg, niets te zien: even leren leven met Niet-Aangeboren Hersenletsel (Frank Willem Hogervorst)
  • NAH, het is niet altijd wat het lijkt (Lieky van der Velden)
  • Breinzicht: toegepaste neuropsychologie bij niet-aangeboren hersenletsel (Wouter Lambrecht en Noortje Hermans)
  • Hersenschorsing (Margot Ros en Jeroen Kleijne)
We brengen graag deze titels onder de aandacht. Deze werken zijn online te koop of te ontlenen via de Sig-bib. > Meer info
 
Wetenschap op de voet gevolgd
Vragenlijst
Innovatie bij personen met NAH

De Hersenletsel Liga ervaart de nood aan een duidelijk overzicht van alle lopende onderzoeken en innovatieve praktijken ('good practices') bij NAH. Niet enkel om samenwerkingen te bevorderen maar ook om hiaten op te sporen tussen onderzoek en de vraagstelling van onze doelgroep. Deze vragenlijst bevraagt het type onderzoek, de doelgroep, het focusgebied en vorming waarbij je momenteel betrokken bent.

> Vul hier de vragenlijst in

De vragenlijst zal maximaal 5 minuten van je tijd in beslag nemen. Alvast van harte bedankt voor je medewerking!

Vrijetijdsactiviteiten voor personen met NAH
Het ligt in onze bedoeling om in deze nieuwsbrief ook vrijetijdsactiveiten op te nemen voor personen met NAH en hun netwerk.

OPROEP: Omwille van corona zijn er momenteel niet veel mogelijkheden, maar zodra dit weer mogelijk is, kun je alle informatie (titel activiteit, datum, plaats en URL-link met meer info of contact) hierover doorgeven aan de coordinator@hersenletselliga.be. De eerstvolgende nieuwsbrief is voorzien op 21 juni.
 
De uitsmijter