Oost-Vlaanderen
 
Antwerpen
 
Limburg
 
Brussel
 
West-Vlaanderen

Dynahmiek Oost-Vlaanderen

VOORDRACHTEN VOOR PARTNERS, GEZINSLEDEN EN MANTELZORGERS VAN PERSONEN MET NAHOntmoeting en vorming

Inhoud

Wat we denken en hoe we in gedrag reageren op de omgeving heeft alles te maken met de cognitieve functies van onze hersenen: ze verwerken de informatie en sturen onze reacties hierop. Iemand met een niet-aangeboren hersenletsel kan hier problemen mee hebben. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat wat de persoon in kwestie denkt niet overeenstemt met zijn gedrag, wat hij zegt of wat hij bedoelt.

Dat wordt al snel geïnterpreteerd als een verandering in de persoonlijkheid van iemand door NAH. De omgeving merkt gedragingen of uitingen van emoties die voordien niet of in mindere mate aanwezig waren. Iemand met NAH kan veel vlugger geïrriteerd zijn, vatbaarder voor depressies, egocentrisch, woede-uitbarstingen hebben, enz. Dit leidt bijna zeker tot misverstanden in de communicatie. Elkaar niet begrijpen lokt sowieso problemen uit en zorgt voor de persoon met NAH opnieuw voor frustraties en gevoelens van machteloosheid, afhankelijkheid en hulpeloosheid. Niet uitzonderlijk geuit in negatieve emoties. Gevolgen die lichamelijk minder zichtbaar zijn, maar een onvermijdelijke impact hebben op relaties met dierbare personen.

Hoe kan je dit bespreekbaar maken? Hoe kan je hiermee als partner, gezinslid, vriend of mantelzorger omgaan op moeilijke momenten? Dit is geen vanzelfsprekend proces, maar er zijn een aantal hulpmiddelen die het voor mantelzorgers en een stuk(je) eenvoudiger maken. We stellen ze tijdens deze bijeenkomst voor.

Door wie?

Engelien Lannoo
Neuropsycholoog

Voor wie?

Deze activiteit is uitsluitend bedoeld voor familieleden van personen met NAH.
Studenten kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

Boeiende vragen behandeld door Engelien Lannoo op donderdagavond 20 september in UZ Gent K7

Een initiatief van Sig i.s.m. UZ Gent > Meer info en inschrijven

NAH (niet-aangeboren hersenletsel)
Vorming en ontmoeting met lotgenoten 


NAH-fotogroep: cursus in open aanbod?

In een NAH-fotogroep leren personen met een hersenletsel fotograferen en krijgen ze thematische opdrachten (zes à acht sessies van ong. 2 uur). Vervolgens worden de foto’s besproken met de andere deelnemers. Het project is een manier van verwerking: in groep aankaarten wat je overkomen is en ervaringen delen. De foto’s zijn het middel om tot gesprek te komen. Elke NAH-fotogroep resulteert in een toonmoment.

NAH-fotogroepen lopen momenteel vaak in dagcentra of andere voorzieningen. Naar aanleiding van de reizende NAH-tentoonstelling krijgen we ook meer en meer vragen van mensen met NAH die op individuele basis een NAH-fotogroep zouden willen volgen. Daarom deze bevraging!

Oproep: Hebt u zelf interesse (of kent u iemand die interesse heeft) om in groep bij te leren over fotografie en foto's te gebruiken om over hersenletsel te praten, laat dan uw naam en adres achter bij Sabine Willaert. Vermeld ook een voorkeurmoment (overdag, 's avonds) waarop u de cursus eventueel zou willen volgen. Dit alles vrijblijvend! We leggen alle info samen en bekijken welk aanbod we concreet kunnen doen vanaf 2019.


Een foto zegt meer dan 1000 woorden

Een foto zegt meer dan duizend woorden. Ook mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben dat begrepen. Na een ongeval, beroerte of tumor leven ze van de ene dag op de andere met een beperking voor de rest van hun leven.

In dit project nemen ze het fototoestel in handen en tonen via een reizende tentoonstelling wat ze in hun mars hebben. De tentoonstelling was eerder deze zomer al te zien in Gent en Nevele. Ze zet haar reis verder door Oost-Vlaanderen in 2018. Vanaf 2019 kan het ook elders. Hebt u interesse om de tentoonstelling in de loop van 2019 te plaatsen? Contacteer Kim Van Daele (tel. 053 38 28 18) voor meer info!


 

denk aan het milieu vooraleer je dit afprint