Oost-Vlaanderen
 
Antwerpen
 
Limburg
 
Brussel
 
West-Vlaanderen

DyNAHmiek Antwerpen

“Het Samenwerkingsverband NAH provincie Antwerpen richtte in 2011 DyNAHmiek Antwerpen op. 

DyNAHmiek Antwerpen biedt, samen met SIG vzw, vormingen aan over NAH voor personen met een NAH, hun familieleden en hun omgeving. 
Elke vorming heeft als doel informatie te geven over een bepaald thema. Men wil daarbij voldoende ruimte laten voor het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen. Afhankelijk van het thema wordt de keuze gemaakt om de bespreking in een of twee groepen te houden: personen met een NAH en een groep familieleden en mantelzorgers.

We hopen je te ontmoeten!

VORMINGSAANBOD 2018

29/03 Cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen na NAH

20/04 GEANNULEERD & verplaatst naar 19/10
De werking van het brein, herstelmechanismen in het beschadigde
brein en cognitieve problemen na een NAH

07/06 Zorgmogelijkheden na NAH: waar vind ik hulp?

11/10 Zorgen na en door NAH: basisinformatie over de gevolgen van NAH

19/10 Nieuwe datum & locatie
De werking van het brein, herstelmechanismen in het beschadigde
brein en cognitieve problemen na een NAH

23/10 Gebruik van hulpmiddelen

25/10 Cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen na NAH

Elke vorming heeft als doel informatie te geven over een bepaald thema. Men wil daarbij voldoende ruimte laten voor het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen. Afhankelijk van het thema wordt de keuze gemaakt om de bespreking in een of twee groepen te houden: personen met een NAH en een groep familieleden en mantelzorgers.

INSCHRIJVEN? BETALEN?

Inschrijven kan bij SIG vzw op www.sig-net.be of bij het Samenwerkingsverband NAH via antwerpen@nahliga.be of 0470 21 86 66
Alle vormingen zijn GRATIS.

Cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen na een NAH
Begeleid door Nathalie Vaes en Jo Verhaegen, RevArte
NAH kan een grote invloed hebben op de persoonlijkheid: iemand met NAH kan veel vlugger geïrriteerd zijn, vatbaarder voor depressies, woede-uitbarstingen hebben,…. Stuk voor stuk gevolgen die lichamelijk minder zichtbaar zijn, maar toch een grote impact hebben op de relaties met dierbare personen. Soms heb je als persoon met NAH zelf niet eens in de gaten dat je omgeving veranderingen opmerkt. Hoe kan je dat bespreekbaar maken? Hoe kan je daar als partner, gezinslid, vriend of mantelzorger mee omgaan op moeilijke momenten? En hoe ga je er als persoon met NAH zelf mee om? Gemeenschappelijk deel voor de pauze. Na de pauze splitsen we op in een groep personen met een NAH en een groep familie en mantelzorgers.

Datum: Donderdag 29 maart 2018, 14u-16u30
Locatie: Revalidatieziekenhuis RevArte
Drie Eikenstraat 659, 2650 Edegem


De werking van het brein, herstelmechanismen en cognitieve problemen

Datum: Vrijdag 20 april 2018 GEANNULEERD
Locatie
: Gebouw 13 (SINAPS, naast CEPOS gebouw), auditorium prof.dr. Bernard Sabbe (1e verdieping) Rooienberg 21, 2570 Duffel

Zorgmogelijkheden na NAH: waar vind ik hulp?

Begeleid door Lieve Schottey en Tess Van Loon, PZ Bethaniënhuis
De gevolgen van NAH zijn voor iedereen anders. Zowel de patiënt als zijn familie staan voor de zware opdracht om te leren omgaan met de gevolgen van NAH. Dat is geen eenvoudige opdracht. Er zijn gelukkig een aantal mogelijkheden om hierbij hulp te krijgen. Deze bijeenkomst is er één van: samenkomen met lotgenoten en praten over de bestaande kanalen, ervaringen, aan- of afraders.

Datum: Donderdag 07 juni 2018, 18u30-20u30
Locatie
: PZ Bethaniënhuis, gebouw 5 – zaal Forum (1e verdieping) Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel

Zorgen na en door NAH: basisinfo over de gevolgen van NAH
Begeleid door Sabine Bruynseraede, RevArte
Een niet-aangeboren hersenletsel slaat op blijvende hersenbeschadiging als gevolg van een traumatische gebeurtenis, meestal op volwassen leeftijd.
De belangrijkste oorzaken zijn (verkeers)ongevallen, een beroerte, infecties of een hersentumor. Meer en meer mensen overleven hersenbeschadiging.
Er wacht hen de zware taak om met de blijvende gevolgen te leren leven. Het gezin en de directe omgeving belanden samen met de betrokkene in de veranderde situatie: grote zorgen over de toekomst lopen doorgaans over in ‘zorgen voor’ een geliefd persoon die in meerdere of mindere mate op zoek moet naar zichzelf in de nieuwe realiteit.
De basisinformatie over NAH wordt gezamenlijk in groep gegeven.

Datum: Donderdag 11 oktober 2018, 14u-16u30
Locatie: Revalidatieziekenhuis RevArte
Drie Eikenstraat 659, 2650 Edegem


De werking van het brein, herstelmechanismen en cognitieve problemen

Begeleid door Kurt Beeckmans, Cepos
Een niet-aangeboren hersenletsel, als gevolg van bijvoorbeeld een hoofdtrauma
of een beroerte, kan leiden tot verschillende neuropsychologische problemen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen cognitieve problemen (bv. problemen op het vlak van concentratie, geheugen, ruimtelijk inzicht, logisch redeneren en planning en organisatie van taken) en emotionele en gedragsveranderingen (bijvoorbeeld interesse- en initiatiefverlies, impulscontroleverlies en ontremd gedrag). Tijdens deze lezing zal achtereen-
volgens een overzicht worden gegeven van de werking van het brein, herstelmechanismen in het beschadigde brein en de meest voorkomende cognitieve problemen na een NAH.

NIEUWE DATUM: vrijdag 19 oktober 2018 (week van NAH) van 13u. tot 15u.
Locatie: Universitair Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel, Congrescentrum de Kleiput,  Stationsstraat 22, 2570 Duffel

Gebruik van hulpmiddelen
Begeleid door Stien Dillen en Barbele Verheyen, PZ Bethaniënhuis

NAH brengt veel verandering mee in het leven van de getroffene. Bepaalde aspecten van het leven lopen veel moeizamer dan voorheen. Als ondersteuning kan gebruik gemaakt worden van vele hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen zijn in de loop der jaren enorm geëvolueerd. Waar vroeger gebruik werd gemaakt van een ‘klassieke’ agenda zien we dit de laatste jaren een evolutie naar technologische hulpmiddelen zoals bv een smartphone.

Om deze technologische hulpmiddelen te kunnen gebruiken moet je ze kennen en ermee kunnen werken.

Gedurende deze infoavond willen we inzetten op het uitwisselen van ideeën, ervaringen, moeilijkheden in het werken met technologische- of andere hulpmiddelen

Datum: Dinsdag 23 oktober 2018, 18u30-20u30
Locatie: PZ Bethaniënhuis, gebouw 5 – zaal Forum (1e verdieping)
Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel


Cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen na NAH
Begeleid door Nathalie Vaes en Jo Verhaegen, RevArte
NAH kan een grote invloed hebben op de persoonlijkheid: iemand met NAH kan
veel vlugger geïrriteerd zijn, vatbaarder voor depressies, woede-uitbarstingen hebben,…. Stuk voor stuk gevolgen die lichamelijk minder zichtbaar zijn, maar
toch een grote impact hebben op de relaties met dierbare personen. Soms heb
je als persoon met NAH zelf niet eens in de gaten dat je omgeving veranderingen opmerkt. Hoe kan je dat bespreekbaar maken? Hoe kan je daar als partner, gezinslid, vriend of mantelzorger mee omgaan op moeilijke momenten? En hoe ga je er als persoon met NAH zelf mee om? Gemeenschappelijk deel voor de pauze. Na de pauze splitsen we op in een groep personen met een NAH en een groep familie en mantelzorgers.

Datum: Donderdag 25 oktober 2018, 14u-16u30
Locatie: Revalidatieziekenhuis RevArte
Drie Eikenstraat 659, 2650 Edegem

CONTACT

Voor meer informatie kan je terecht bij:
Ines Van Reusel
Coördinator Samenwerkingsverband NAH
provincie Antwerpen
antwerpen@nahliga.be of 0470 21 86 66