Oost-Vlaanderen
 
Antwerpen
 
Limburg
 
Brussel
 
West-Vlaanderen

Dynahmiek Limburg

BIJLEREN IN TIJDEN VAN CORONA
Sig springt mee op de kar

We worden er hoe langer hoe meer mee geconfronteerd: webinars, online leren, telebellen en zoom-vergaderingen. Maar is dit ook mogelijk voor personen met NAH en hun mantelzorgers? Voor ouders van kinderen met ontwikkelings- of leerproblemen?

Sig springt mee op deze kar en biedt de komende weken een aantal webinars aan voor breed publiek. We doen dan ook een oproep naar professionelen om geen plaatsen in te nemen tijdens deze lagedrempel-webinars voor specifieke doelgroepen. Dank bij voorbaat voor de fairplay!

Ter info: onze webshop met Sig-publicaties en de online Docudienst blijven open.

Bedankt om ons te blijven steunen in moeilijke tijden.


WEBINAR
Hoe omgaan met vermoeidheid na NAH?

ma 8 juni - van 17 tot 18.30 uur - o.l.v. Wouter Lambrecht, klinisch neuropsycholoog
voor familie en netwerk van personen met NAH

Kostprijs: 5 euro

Locatie: WEBINAR: Na inschrijving en betaling krijgt u op de dag van de webinar een unieke link. U hoeft NIETS te installeren, enkel klikken op de link. U hebt een computer, camera en internetverbinding nodig.

Inschrijven via www.sig-net.be  >  vormingen

Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan zichtbare gevolgen hebben zoals motorische problemen of een merkbare achteruitgang van de zintuiglijke functies. 
Er kunnen echter ook minder opvallende gevolgen zijn die pas opvallen naarmate 
je meer met de persoon in kwestie omgaat.

Een ‘onzichtbaar’ gevolg kan een uitgesproken vermoeidheid zijn: een persoon 
met NAH kan door het letsel effectief veel minder uithoudingsvermogen hebben. 
En dat niet alleen op het vlak van fysieke prestaties, maar ook op het vlak van denken en verwerken. Wie moe is, krijgt het lastig en iedereen heeft zo zijn manier om dat te uiten. Prikkelbaar zijn, traag reageren zijn mogelijke uitingen. Als de omgeving dit kan linken aan vermoeidheid, kom je tot een andere interpretatie die tot meer begrip voor de persoon in kwestie leidt.

Vermoeidheid of lusteloosheid, traag reageren, niet in actie schieten of snel geneigd zijn om op te geven kunnen echter ook wijzen op andere zaken. Het kunnen uitingen zijn van depressie, angst voor pijn, enz. Hoe kun je er als persoon met NAH en als familielid mee omgaan?
Hoe omgaan met vermoeidheid na NAH?
Deze activiteit is specifiek bedoeld voor personen met NAH en hun familieleden.
Studenten en professionelen kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

MA 8 JUNI 2020
CODE 218
ONLINE
WEBINAR
> Meer info en inschrijven (5 euro/persoon)


WEBINAR
Wat is NAH?
Oorzaken en gevolgen


donderdag 28 mei 2020 / 18 tot 19.30 uur
Kostprijs: 5 euro
Locatie: online via webinar

Inschrijven via www.sig-net.be  >  vormingen
Engelien Lannoo
klinisch neuropsycholoog

Na inschrijving en betaling krijgt u op de dag van de webinar een unieke link. U hoeft NIETS te installeren, enkel klikken op de link. U hebt een computer, camera en internetverbinding nodig.

Wanneer we spreken over een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bedoelen we blijvende hersenbeschadiging als gevolg van een traumatische gebeurtenis. De belangrijkste oorzaken zijn (verkeers)ongevallen, een beroerte, infecties of een hersentumor. De groep mensen met NAH wordt elk jaar groter, mede door de groeiende medisch-technologische kennis. Meer en meer mensen overleven hersenbeschadiging. Er wacht hen de zware taak om met de blijvende gevolgen te leren leven.

Het gezin en de directe omgeving belanden samen met de betrokkene in deze veranderde situatie: grote zorgen over de toekomst lopen doorgaans over in ‘zorgen voor’ een geliefd persoon die in meerdere of mindere mate op zoek moet naar zichzelf in deze nieuwe realiteit. Hierin zijn moeilijke of verwarrende situaties niet uitgesloten omdat NAH naast mogelijke lichamelijke beperkingen doorgaans gevolgen heeft op de emoties en persoonlijkheid van de persoon.

Deze infosessie bestaat enerzijds uit een theoretische kadering over de ernst, gradatie en aard van hersenletsel. Anderzijds worden mogelijke gevolgen beknopt verduidelijkt en een aantal omgangsvormen besproken om deze voor alle betrokkenen draaglijker te maken.

Deze activiteit is bedoeld voor familieleden van personen met NAH.
Studenten en professionelen kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

Wat is NAH?
Oorzaken en gevolgen
CODE 226
ONLINE
WEBINAR
DO 28 MEI 2020   

> Meer info en inschrijven (5 euro/persoon)


Hersenletsel (NAH)

Publicatie KOP OP! Omgaan met sociale en emotionele veranderingen na een hersenletsel

Tijdens de revalidatie na een hersenletsel hebben hulpverleners aanvankelijk vooral oog voor de fysieke en cognitieve gevolgen. Dat is terecht, maar daarnaast is er vrijwel altijd sprake van sociale en emotionele veranderingen (vermoeidheid, stress, verliesverwerking, enz.). Mensen voelen zich niet meer dezelfde en reageren anders. Dit pakket gaat met deze problematiek aan de slag!
> Meer info en bestellen