Oost-Vlaanderen
 
Antwerpen
 
Limburg
 
Brussel
 
West-Vlaanderen

Dynahmiek Limburg

Hoe kan je je familielid met NAH het beste ondersteunen en tegelijkertijd goed voor jezelf zorgen?

VANAF DO 6 FEBR 2020 MINI-CURSUS ZONHOVEN CODE 231

Deze activiteit is bedoeld voor mantelzorgers van personen met een NAH. Studenten en professionelen kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

Als mantelzorger van een persoon met NAH heb je de wens om je leven gewoon te leven. Een zorgsituatie zet die wens onder druk. Je gaat soms onwetend over je eigen grenzen en raakt uitgeput. Hoe bewaak je je gezondheid, je welzijn, je relaties? Hoe blijf je in verbinding met wat voor jou van betekenis is?

Tijdens deze minicursus van twee ontmoetingsavonden willen we met een vaste groep mantelzorgers afstand nemen van onze zorgtaken en stilstaan bij wat helpt om vitaliteit te ervaren. We willen leren van elkaar. We zoeken naar een manier om mantelzorg te verlenen en toch in balans te blijven met onszelf. We reflecteren op de vitaliteit van ons lichaam, ons hoofd, ons hart en onze ziel.

Kathleen Motmans

orthopedagoog

donderdagen 6 februari en 26 maart 2020 / 19 tot 21 uur Kostprijs: 10 euro
Locatie: DAB, Donkweg 49, 3520 Zonhoven

Inschrijven via www.sig-net.be > vormingen Code 231
Samenwerken met netwerken

van personen met NAH

Over het manoeuvreren van de professionele hulpverlener tussen alle betrokkenen in een zorgsituatie

NIEUW

STUDIEDAG DI 7/4/20 UCLL HEVERLEE CODE 005

Netwerken / samenwerking formele en informele zorg / positie professional

Voor professionele hulpverleners die reeds of in de toekomst, aandacht hebben voor en/ of samenwerken met het natuurlijke netwerk van personen met NAH

Sociaal-maatschappelijke veranderingen en sturing door de overheid zorgen voor een veranderend zorglandschap. De vermaatschappelijking van de zorg stelt dat bij de ondersteuning van personen met een zorgbehoefte meer ingezet moet worden op het natuurlijke netwerk als ondersteuningsbron. De professionele hulpverlener wordt beschouwd als diegene die de verbindende factor is tussen de verschillende leden van het netwerk. Hij schakelt voortdurend tussen de zorgbehoevende, de informele en de formele zorgverstrekkers en probeert een rechtvaardig evenwicht te creëren in deze zorgtriade. We staan stil bij de daarmee gepaard gaande beroepsdilemma’s en verschuivingen in zijn positie ten aanzien van de zorgbehoevende en zijn netwerk.

Tijdens deze interactieve studiedag schetsen we een kader over het belang van aandacht hebben voor en samenwerken met het natuurlijke netwerk. Via oefeningen en casuïstiek worden handvatten aangereikt om netwerkversterkend aan de slag te gaan. Een vrouw met het Locked-In Syndroom getuigt, samen met haar man en mantelzorger, over hun ervaringen met professionele hulpverleners en over de wijzigingen in hun netwerk sinds het voorval in 2006.

Greet Demesmaeker

Lector/onderzoeker, departement Gezondheid en Welzijn, opleiding bachelor orthopedagogie, AP Hogeschool Antwerpen
Lid van de kenniskring lectoraat Mantelzorg, Haagse Hogeschool Den Haag - werkt freelance voor diverse organisaties in België en Nederland

Demesmaeker, G., & Pazmany, E. (2019). Aandacht voor personen uit het secundaire netwerk van thuiswonende volwassenen met een niet- aangeboren hersenletsel. Signaal, 107, 12-20.
In 2020 verschijnt haar boek: ‘Het manoeuvreren van professionals in zorgsituaties bij uitgeverij Coutinho

102 - 87 voor Sig-participanten

dinsdag 7 april 2020 / 9u30 - 16u30
UC Leuven Limburg (Campus Hertogstraat), Hertogstraat 178, 3001 Heverlee
Uiterste inschrijvingsdatum: 30 maart 2020
Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen
Inschrijven via www.sig-net.be > vormingen Code 005
Accreditering werd aangevraagd i.s.m. de Vereniging van Revalidatieartsen


INSCHRIJVEN
Inschrijven kan op www.sig-net.be Meer info en inschrijven

 

 

denk aan het milieu vooraleer je dit afprint